Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere.
A jog parancsa ez: tisztességesen élni, senkit meg nem sérteni, s mindenkinek megadni a magáét
MEGKÖZELÍTÉS
Ügyfeleim gyors és pontos kiszolgálásának adminisztrátor segítségével teszek eleget. Irodámban megtalálhatóak a legmodernebb jogi adatbázisok, a joganyag naprakész. Lehetőség van cégkivonat, civil szervezetek adatai, tulajdoni lap (Földhivatal Online) szinte azonnali beszerzésére.1948. február 20-án született Zalaegerszegen, 1953 óta él Kaposváron, ahol a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. 1973-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően ügyvédjelölt a Kaposvári 1. sz. Ügyvédi Munkaközösségben, ahova 1976 januárjában jegyezték be önálló ügyvédnek. 1991 októbere óta egyéni ügyvédként, 2004 januártól a CSILLAG Ügyvédi Iroda alapító tagjaként tevékenykedik. Az iroda 2015. április 30. napjával megszűnt. A megszűnést az indokolta, hogy az iroda másik két tagja, az alapító gyermekei idő közben más jogterületre kerültek. Dr. Csillag Gábor a közigazgatásban, Dr. Csillag Attila pedig a közjegyzői karban dolgozik. 2015. májusától Dr. Csillag Gusztáv ismét egyéni ügyvédként gyakorolja hivatását azzal, hogy kevés szabad idejében unokáiban gyönyörködik. 1985-ben "Kiváló munkáért" miniszteri kitüntetésben részesült, 2002-ben Somogy Polgáraiért kitüntetést, 2004-ben Kaposvár Város Szolgálatért kitüntetést kapott. 2014-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Az önkormányzatok megalakulásától 2006-ig tevékenykedett Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságában. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kaposvári Csoportjának vezetője.

Az iroda vitrinében a nagy elődök fényképe mellett őrizzük Szent Ivó (1253-1303) kicsinyített szobrát. Ő az ügyvédség védőszentje, 1347-ben Kelemen pápa avatta szentté. Itt található Dr. Oszman Aurél kaposvári ügyvéd 1928. október 15-én kelt dicsérő levele. A levélben a néhai kollega megköszöni az irodaalapító édesapjának, "Tekintetes Csillag Gusztáv Úrnak" ügybuzgalommal teljesített szolgálatát. Ez a levél a legrégebbi emlék, amely a család több évtizedes kapcsolatát bizonyítja a somogyi ügyvédséggel. A címzett, mint rubin diplomás társadalombiztosítási jogász 97 éves korában 2006 szeptemberében hunyt el.

Aliroda: július és augusztus hónapokban, 8646 Balatonfenyves, Dózsa György u. 2. sz. alatt.